LICHTER DAN IK 


Van auteur Dido Michielsen is een aanrader voor allen die geïnteresseerd zijn in het Indisch verleden.Bij het lezen van het boek bekroop mij niet alleen een gevoel van verdriet, kwaadheid en teleurstelling maar vooral van medelijden voor de hoofdpersoon. Zij heeft zich opgeofferd omwille van een beter leven voor haar kinderen. Deze hoofdpersoon dacht dat het leven als njai van/ met een Nederlandse man voor haar en haar eventuele kinderen tot een beter leven zou leiden dan uitgehuwelijkt te worden aan een man van Inlandse adel. Het is de hoofdpersoon duur komen te staan door te kiezen voor een leven met een Nederlandse man. Uiteindelijk was er geen sprake van een huwelijk of erkenning en zijn haar kinderen (noodgedwongen) ter adoptie gesteld en met een nieuwe (verzonnen) achternaam verder door het leven gegaan. Deze kinderen hebben vaak geen enkele kennis of weet van hun verleden of hun werkelijke afkomst. Hoe was dit mogelijk? Een frauderende Overheid! Een koloniaal concubinaat dat werd getolereerd door Christelijk Nederland? We hebben het over JP of Westerling?

 
De Nederlanders die zoals in dit boek beschreven vrouwen en kinderen hebben behandeld, dienen mijn inziens  (postuum) te worden veroordeeld.
 
Ook deze slachtoffers, de benadeelde vrouwen en kinderen, verdienen tenminste een excuus van de Nederlandse Overheid.
 
IMG_3475

Recentie Facebook:

 

SAM PORMES is iemand die de confrontatie niet schuwt.Hij is razend intelligent, zelfbewust, intellectueel, politiek actief en kan schrijven met een vlijmscherpe pen. Zijn recent verschenen boek “Grijpen naar een schaduw, politieke reflectie op de dekolonisatie van de Molukken” toont deze eigenschappen in optima forma. Het is een weerslag van een meer dan 40 jaar durende studie naar de Molukken en de RMS.

DE MYTHE

In zijn Introductie schrijft Pormes dat het een mythe is: één Molukse waarheid en één geschiedenis van de Molukken.
Als een mythe gedefinieerd wordt als een verhaal uit een onbepaald verleden, waarin helden, goden en vreemde wezens centraal staan, dan kan de lezer zijn hart ophalen in dit boek. Minutieus wordt het verleden van de Molukken geplaatst in een historisch kader dat bij Pormes begint bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en het Moluks nationalisme die zich een eeuw geleden manifesteerden.
‘Door de eeuwen trouw’ is zo’n mythische uitspraak, ontdaan van kennis en van verleden. De uitspraak klopt niet: slechts een klein gedeelte was trouw aan het vorstenhuis, het waren de KNIL-militairen van protestants-christelijke huize. Veel Molukkers waren meer Molukker dan Indonesiër, maar Indonesiër genoeg om van Nederland af te willen zijn.
Pormes noemt vergeten helden, haalt de goddelijke krans van Hare Majesteit de Koningin weg als zij het heeft over haar overzeese onderdanen als ‘de laagste vorm van menselijk leven ter wereld’ en vreemde wezens worden opgevoerd en ontmaskerd als opportunisten, waarmee de Nederlandse politiek vol zit.
De ontluistering spitst zich toe op de RMS (Republik Maluku Selatan), een door Pormes omschreven creatie van rechts en reactionair Nederland, doordrenkt met liefdesbetuigingen aan het Koningshuis.

WETENSCHAP

Het boek van Sam Pormes is bruikbaar voor iedereen die zich verdiept in de koloniale geschiedenis van ons land. Het is voorzien van een uitgebreid bronnenapparaat, de toon is soms polemisch, maar het is wetenschap pur sang.

Ik vrees – met grote vreze – dat niet het boek, maar de schrijver onderwerp van reactie zal zijn. Dat zou ik betreuren.
Sam Pormes en zijn boek verdienen een kritische bespreking, een dissertatie waardig!

TOT SLOT …

Wat is de sociaal-psychologische, of wellicht de sociologische verklaring voor een volk dat honderden jaren lang vernederd, geplunderd, vermoord heeft, en dat gebieden volledig berooid heeft achtergelaten en dat dan trots is op de nazaten van de vernederden, de geplunderden en de vermoorden, omdat ze door de eeuwen trouw zijn gebleven?

Met de Molukkers is wat vreemds aan de hand, maar de Nederlanders maken het wel zeer bont met de mythevorming.

JOOP BURGERHOUT