Maluku-Krimpen is een site waarop ik Ed Leiwakabessy persoonlijke verhalen vertel en mijn mening geef over allerlei zaken in en om Krimpen en in het bijzonder over Molukse aangelegenheden.